Waarom is de autoverzekering wettelijk verplicht?

Voor een aantal verzekeringen die op de Nederlandse markt worden aangeboden geldt dat ze wettelijk zijn verplicht. De autoverzekering is één van deze verplichte verzekeringen. Veel mensen vragen zich af waarom dat nu precies het geval is. In principe zou iedereen toch namelijk voor zichzelf moeten kunnen bepalen of hij of zij een autoverzekering afsluit of niet? Dat klopt op zich wel, maar gedurende lange tijd was de WA-verzekering niet verplicht en dat bleek geen groot succes te zijn. Waarom dat precies geen succes was? Dat kom je meteen te weten wanneer je, je verdiept in de hieronder terug te vinden informatie!

            Wat is de WA-verzekering?

De enige autoverzekering die bij wet is verplicht is de zogenaamde WA-verzekering. Dit is de meest eenvoudige en tevens ook zeker de meest voordelige verzekering die je voor een auto kan afsluiten. Waarom heeft de Nederlandse overheid er nu echter voor gekozen om net dit type van autoverzekering wettelijk verplicht te maken? Zeer eenvoudig. Vroeger bestond een dergelijke verplichting niet waardoor heel wat mensen bij een ongeval te maken kregen met financiële lasten die ze niet konden betalen. Tegenwoordig behoort dat gelukkig tot het verleden. Elk gemotoriseerd voertuig dat deelneemt aan het verkeer is door middel van de wettelijk verplichte WA-verzekering gedekt. Dit betekent dat ernstige financiële problemen zoals die vroeger vaak optraden nagenoeg helemaal voorkomen kunnen worden. Overigens is Nederland lang niet het enige land dat de WA-verzekering voor gemotoriseerde voertuigen heeft verplicht. Dit geldt immers voor de meeste landen in Europa.

            Toch een uitgebreide autoverzekering afsluiten?

Ondanks het feit dat er dus alleen een verplichting geldt voor de WA-verzekering kiezen veel mensen toch bewust voor het afsluiten van een meer uitgebreide verzekering voor hun auto. Dat kan. Hiervoor kan je een keuze maken tussen de:

  1. Beperkt cascoverzekering;
  2. Volledige cascoverzekering;

Deze twee autoverzekeringen zijn een behoorlijk stuk uitgebreider en bieden ook dekking voor bepaalde vormen van eigen schade. Dit zorgt ervoor dat ze meer geschikt zijn voor mensen die bijvoorbeeld een dure auto hebben gekocht of voor zij die met name heel wat kilometers doen per jaar. Hoe dan ook, heb jij het gevoel dat je aan de wettelijk verplichte WA-verzekering niet echt voldoende hebt en wil je graag opteren voor een meer uitgebreid aanbod aan dekkingen? Dan is dat dus zeker en vast zonder probleem mogelijk door één van de hierboven aangegeven twee autoverzekeringen af te sluiten.

            Hoe hou je de kosten voor je autoverzekering zo laag mogelijk?

De informatie die je terug kan vinden op deze pagina heeft duidelijk gemaakt dat uitsluitend de WA-verzekering bij wet is verplicht voor mensen die hun auto willen laten verzekeren. Ondanks het feit dat de wettelijke verplichting enkel en alleen geldt voor deze verzekering is ze lang niet voor elke auto-eigenaar en bestuurder de beste keuze. Kies jij toch voor het afsluiten van een meer uitgebreide autoverzekering? Dan is het mogelijk om de kosten op je autoverzekering te drukken door gebruik te maken van de hieronder aangegeven tips.

               1.) Vergelijk de autoverzekering bij verschillende verzekeraars

Je moet je bij het afsluiten van een (nieuwe) autoverzekering altijd bewust zijn van het aanbod dat er op de markt is terug te vinden. Daarmee bedoelen we dat je niet zomaar automatisch of blind de verzekering voor je auto moet gaan afsluiten bij je huis-en-tuin-verzekeraar. In plaats daarvan is het in eerste instantie altijd een goed idee om even na te gaan welke mogelijkheden er precies door welke verzekeraars allemaal worden aangeboden. Heb je dat gedaan? Dan zal je niet alleen kunnen besparen op de premie van je autoverzekering, daarnaast zal je ook nog eens kunnen vaststellen dat je toch verzekerd blijft van de meest interessante voorwaarden voor jouw (nieuwe) autoverzekering.

               2.) Laat je niet oververzekeren

De tweede tip is best een beetje tricky. Veel mensen hebben er in de praktijk eigenlijk geen enkel idee van wat voor hun situatie nu precies de meest interessante autoverzekering is. Het gevolg daarvan is dat velen automatisch kiezen om de auto verzekeren all risk te doen. Het betreft hier een verzekering voor je auto die werkelijk alle mogelijke vormen van schade indekt. Het gaat hierbij dan niet alleen maar om de WA-dekking, maar ook om bijvoorbeeld de schade die wordt veroorzaakt door een steentje, als glasbreuk, door aanrijding met een dier, etc., maar ook om eigen schade. Met andere woorden, op welke manier jouw auto ook bepaalde schade zal oplopen, je zal er altijd zeker van kunnen zijn dat je verzekeraar de schade indekt. De hoge kostprijs die aan deze verzekering is verbonden zorgt er evenwel voor dat ze toch niet zomaar voor elke potentiële verzekeringnemer de meest interessante keuze is.

               3.) Denk grondig na over het eigen risico van je autoverzekering

Deze laatste tip is er één die echt ongelofelijk vaak over het hoofd wordt gezien. Voor nagenoeg alle verzekeringen die op de markt zijn terug te vinden geldt dat er sprake bij is van een eigen risico. Dat eigen risico hoeft in principe niet meteen een probleem te zijn, al is het wel een beetje vervelend. Wanneer je aanspraak moet maken op de polisvoorwaarden van je autoverzekering zal je namelijk kunnen vaststellen dat je als verzekeringnemer in eerste instantie zelf een bepaald gedeelte van de schade moet vergoeden alvorens de verzekeraar tussenkomst zal bieden. Dat is het eigen risico. Geloof het echter of geloof het niet, maar het eigen risico brengt in de praktijk ook een echt belangrijk voordeel met zich mee.

Veel mensen weten het niet, maar het is net het eigen risico dat ervoor zorgt dat een verzekering betaalbaar kan worden gehouden. Dit geldt niet in het minst voor de autoverzekering. Neem het eigen risico weg en de verzekeringspremie zal meteen zo hoog komen te liggen dat ze voor zeer veel mensen gewoon niet betaalbaar meer zal zijn. Het spreekt voor zich dat, dat niet meteen de bedoeling kan zijn. Ligt de premie voor jouw autoverzekering dus nog net wat te hoog? Dan zou je eventueel nog kunnen overwegen om het eigen risico dat ervoor geldt enigszins te verhogen.